• حمید خرمی

   

  کارشناس مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
   
  سابقه تدریس
  برگزاری ۱۷ دوره کلاس آموزش عکاسی دیجیتال
  عکاسی خبری
  عضو باشگاه خبرنگاران جوان
   عکاس خبرگزاری آریا، ایلنا
   عکاس نشریه های کندو و اتصال کوتاه،  هفته نامه چلچراغ
   
  عکاسی تئاترهای
  - طالب،سید امیر بنی هاشمی، ۱۳۸۸- حضرت والا، حسین پاکدل، ۱۳۸۹ - تا اشکستان...،حمید حرا، ۱۳۹۰
  -  جشن سالگرد،سارا مخاوات، ۱۳۹۰- الن و بارنی، محمد طیب طاهر،۱۳۹۰- کمی بالاتر، آروند دشت آرای، ۱۳۹۰
  - این منم ایسمن،سید مهدی احمد پناه،۹۰ ۱۳- آمدیم، نبودید، رفتیم،رضا حداد، ۱۳۹۱- دو لیتر در دو لیتر صلح، حمید رضا آذرنگ، ۱۳۹۱- آئینه پشت سکوت، امین میری، ۱۳۹۱- مکبث، رضا ثروتی، ۱۳۹- عجایب المخلوقات،رضا ثروتی، ۱۳۹۱- مترسگ،حسن معجونی، ۱۳۹۱- شب روی سنگفرش خیس،هادی مرزبان ، ۱۳۹۱- حساب پرداخت نمیشه،هادی عامل، ۱۳۹۱- ۳۳٪ نیل سایمون،افسانه ماهیان ، ۱۳۹۱- کلکسیون، سرور عرب پور، ۱۳۹۱- اپرای عروسکی حافظ، بهروز غریب پور، ۱۳۹۱- کسی دلش برای شما تنگ نشده، شهاب الدین حسین پور، ۱۳۹۱ - صلیب گچی+کمک زمستانی، میلاد رفعتی، ۹۱ ۱۳- به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو،مسعود موسوی، ۱۳۹۱- مار و پله،ندا شاهرخی، ۹۱۱۳ - روز عجیب، پرستو گلستانی، ۹۱۱۳- یک صورتی که بنفش جایگزینش شد، سیاوش بهادری راد، ۱۳۹۱   
   

   

Development by ArtWayco.
Left
More